ช่วยผู้ป่วยเบาหวาน สร้างสมดุลในชีวิต
รู้จักกับเบาหวาน
เบาหวานเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลิน ได้เพียงพอ หรือนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกาย
เคล็ดลับ 6 ข้อเพื่อหลีกเลี่ยง
โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

คุณสามารถลดความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานได้ หากคุณวางแผนการจัดการกับเบาหวานอย่างดี ดังเคล็ดลับ 6 ข้อต่อไปนี้
ประโยชน์ที่ได้จากการควบคุม
เบาหวาน

การดูแลโรคเบาหวานของคุณในวันนี้ อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ในอนาคต
สมาชิกที่มีข้อสงสัยทางด้านโภชนาการ ของผู้ป่วยเบาหวาน สามารถส่งคำถาม เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางเบาหวาน
ติดตามผล การคุมเบาหวาน
ประโยชน์ที่ได้จากการคุมเบาหวาน
การตรวจสอบน้ำตาลในเลือดและติดตามผล
การเก็บสมุดบันทึก
เชื่อในตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึก
"การควบคุมอย่างเข้มงวด" ของโรคเบาหวานคืออะไร?
A1C เฮโมโกลบิน: ข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน
กลุ่มผลการตรวจเลือดก้ำกึ่ง (Borderline) คืออะไร?
ปรากฏการณ์ฟ้าสาง (Dawn Phenomenon)
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานขณะที่ไม่อยู่ที่บ้าน
ความเครียดและระดับน้ำตาลในเลือด
การเพิ่มความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร
ควรตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อใด